pratdesaba2.jpgEl passat 13 i 14 d'octubre va tenir lloc a la seu de l'Il·lustre Col·legi de d'Advocacia de Barcelona (ICAB) la Jornada sobre el Dret de Successions organitzada per la Revista Jurídica de Catalunya (RJC) i l'Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions (ACEDS), amb el suport de l'ICAB i l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (AJILC).

En aquesta jornada es va presentar el monogràfic "Derecho de Sucesiones: Actualidad Práctica, legislativa y Jurisprudencial" i els ponents i autors del mateix, entre els que hi trobem advocats, acadèmics, professors, Notaris i Jutges, van plantejar els diferents temes tractats al monogràfic.

La jornada va ser inaugurada pel degà de l'ICAB, l'Il·lustr. Sr. Oriol Rusca Nadal; el president de l'AJILC, el Sr. Josep-D. Guàrdia i Canela; el director de la RJC, el Sr. Eugeni Gay Montalvo; i pel nostre company i soci de CEL ABOGADOS, el Sr. Ramon Pratdesaba Ricart, director del citat monogràfic i president de l'ACEDS.

Els temes tractats a les taules rodones varen ser, entre d'altres, la llibertat de testar i els seus límits, la Successió de l'Empresa Familiar, la successió contractual, el desheretament per manca de relació familiar, Jurisdicció Voluntària i Dret Notarial, Fiscalitat Successòria i Dret Comunitari i internacional.

Les diferents intervencions dels experts van tenir com a objectiu principal debatre els problemes actuals que planteja el dret de successions, així com acostar-s'hi al mateix i a la seva importat incidència com a modalitat determinant de l'adquisició de la propietat i del manteniment de la propietat en l'àmbit familiar amb les innegables conseqüències econòmiques, socials i familiars que això té. Tots ells varen fer les seves ponències des d'una òptica catalana, estatal i internacional, amb especial èmfasi en l'aplicació pràctica del dret vigent, tot fent referència al Reglament Europeu de Successions (650/2012).

El catedràtic de dret civil i acadèmic numerari, Sr. Lluís Puig Ferriol va clausurar l'acte amb una conferència sobre el dret de successions català: estat actual i reptes de futurs, atorgant un sentit unitari al conjunt, tot recordant-nos els principals antecedents històrics del dret successori català i el seu moment actual.